Skip to main content

Envion Recension – Bedrägeri & Omdöme

Inhaltsverzeichnis

Bedrägerier på nätet som involverar Bitcoin, Ether eller andra kryptovalutor har blivit allt vanligare under de senaste åren. De ansvariga leverantörerna utnyttjar mediehype och investerarnas okunskap för att berika sig själva. Olika bedrägerimodeller cirkulerar. De sträcker sig från klassiska pyramidspel för att vilseleda oerfarna investerare till högriskspekulationer med CFD:er, där leverantörerna får höga provisioner, till oseriösa crowdfundingkampanjer. Enivon AG har försökt att framstå som seriös på detta område, men erfarenheten visar att det är en annan strategi som gäller. Falska eller inte, vi presenterar pålitliga handelsplattformar tillsammans med vår Envion-granskning.

Varför är Envion en bluff?

Det schweiziska företaget Envion, som grundades 2017, presenterade ett projekt där kryptovalutor som Bitcoin eller Ether utvinns med hjälp av självbyggda mobila gruvningsriggar (mobila gruvningsenheter). Dessa enheter skulle monteras precis bredvid kraftverk för förnybar energi för att ge högsta möjliga effekt. Företaget ville tillhandahålla infrastrukturtjänster för kryptovalutor och blockkedjeprocesser samt utveckla programvara för global drift av datacenter.

Många investerare hittade den här affärsmodellen och genom en så kallad Initial Coin Offering (ICO) lyckades företaget samla in 100 miljoner dollar i januari 2018. På grund av interna meningsskiljaktigheter blev det dock en konflikt mellan vd:arna och affärsverksamheten kom aldrig igång. Detta började när en av VD:arna ökade Envion AG:s kapital från 150 000 till 390 000 CHF utan att samråda med affärspartnerna. Han sålde denna nybildade andel till sina vänner så att deras andel i företaget blev 61 %. Däremot sjönk andelen av grundarna som inte fick ta del av den från 81 % till 31 %.

Även om fördelningen löstes genom en rättslig tvist, kunde eller skulle de planerade projekten inte påbörjas eller utökas på grund av denna oenighet. Den schweiziska finansinspektionen inledde ett verkställighetsförfarande mot AG för eventuella brott mot banklagstiftningen. Detta handlade i princip om investeringar via Initial Coin Offering. Genom denna crowdfundingaktion i samband med kryptovalutor eller genom att ta emot insättningar från allmänheten använde sig Envion AG av en obligationsliknande form vars konsekventa skyldigheter senare inte uppfylldes.

Det som är särskilt förrädiskt med crowdfunding är att investerarna presenteras för ett lönsamt och hållbart projekt att investera i. Det finns dock oftast ingen affärsmodell bakom dessa aktier. Ett sådant exempel under 2018 var fallet med Enivon AG. Så småningom väcktes en grupptalan om skadestånd på grund av prospektbedrägeri, varefter Swiss AG avvecklades rättsligt. Som skäl för likvidationsbeslutet angavs organisatoriska brister, dvs. att företaget inte uppfyllde de rättsliga kraven och den operativa organisationen.

Det är inte helt klart om Envion verkligen var en beräknad bluff eller om den interna tvisten mellan direktörerna innebar att de pengar som samlades in från investerarna aldrig användes till det utlovade projektet. Vad som är säkert är att kryptovalutor upplever en enorm hype och i samband med det har många redan förlorat sitt kapital. Bedrägerierna kring ICO är också mycket populära. Förutom de höga löftena fanns det andra tecken på bedrägeri: på sociala medier och YouTube gjorde influencers alltmer aggressiv marknadsföring för att hitta donatorer.

Vinsten i sådana företag genereras vanligtvis inte av en produkt eller tjänst, utan av det donerade kapitalet från nya investerare. Tyvärr öppnar webben många möjligheter för olika bedrägerier som handlar om kryptovalutor, t.ex. snöbollssystem eller cirkelsystem som bygger på crowdfunding eller ICO. Säkra löften och absurt höga rabatter, vinster eller provisioner när du investerar i en kryptovalutabaserad affärsmodell är det första tecknet på en bluff. Leverantörer av sådana bedrägerier avstår vanligtvis från all öppenhet.

En saknad prägel och bristande information om ledningen är starka indikatorer. Den som vill investera i välrenommerade kryptovalutor bör vara uppmärksam på både webbplatsernas och apparnas utformning, som ska vara tydlig och framför allt transparent. Det är särskilt viktigt att information om operatören kan hittas via ett avtryck. Är det en förnuftig och hållbar affärsmodell och är vinsterna med spekulativa handelsobjekt realistiska? Slutligen kan du förutom tvivelaktiga leverantörer även hitta välrenommerade handelsplattformar vars egenskaper vi har sammanfattat för dig enligt våra erfarenheter.

Varför är eToro ett bra alternativ?

Vi presenterar välrenommerade och säkra plattformar för handel på Internet, genom vilka många välkända och säkra kryptovalutor nu erbjuds för köp. Webbplatsen och appen är extremt lättanvända och imponerar med sin öppenhet, där intyg från finansiella myndigheter är väl förtecknade och ett fullständigt avtryck finns tillgängligt. Olika kryptovalutor, aktier och delar av värdepapper handlas här på ett kompetent sätt med låga avgifter. På så sätt kan du skaffa en bred portfölj för att fördela avkastning och risker. Om du har några frågor finns det en omfattande kundsupport som du kan interagera med via chatt, e-post eller telefon.

Aggressiv marknadsföring via sociala medier eller influencers samt påträngande falsk reklam undviks här, vilket är vad seriösa handelsplattformar bör göra. I stället är fokus på väl genomtänkt information och en tydlig design. Kundernas säkerhet står i första rummet och garanteras genom insättningsgarantier. Funktionaliteten och diagramrörelsen förklaras på ett kompetent sätt genom informativa beskrivningar. Tack vare den höga flexibiliteten kan man alltid hitta en lämplig online-mäklare för varje investerare. Därför formuleras inga absurt höga vinstlöften, utan realistiska risker inkluderas.

Många oseriösa leverantörer hävdar att de finansierar ett projekt som lovar höga vinster för aktieägarna om de köper aktier här. I processen döljs dock svaga affärsmodeller. Handelsprogrammet arbetar med pålitliga algoritmer och alternativ för avancerad marknadsanalys och presenterar realistiska och hållbara koncept. En gratis demoversion är lätt tillgänglig här för att kunden ska få en känsla för tekniken. Social trading gör det möjligt att utarbeta handelsstrategier tillsammans med andra investerare. Många investerare har redan fått goda erfarenheter och ser detta som en möjlighet till intressanta handels- och investeringsprojekt.

Slutsatsen

Bedrägerier i samband med ICO:s är en ny bluff, som i viss mån även gäller Envion. Dessa så kallade cirkelsystem syftar till att marknadsföra en affärsmodell genom aggressiv reklam som i själva verket inte har något stöd. Investerarna ska sedan stödja konceptet genom att donera pengar. Projekt inom onlinehandel bör därför alltid undersökas noggrant och genomföras med certifierade och välrenommerade leverantörer. Plattformarnas öppenhet och vettiga affärsmodeller samt investerarnas säkerhet och verifiering bör alltid garanteras. Vi hoppas att vi har visat dig ett antal pålitliga alternativ med de online-mäklare som vi har pekat ut. Se fler bedrägerier här.

Envion i andra länder

Envion BetrugEnvion OszustwoEnvion EstafaEnvion TruffaEnvion SvindelEnvion HuijausEnvion FraudeEnvion ArnaqueEnvion Svindel NorgeEnvion Fraude Portugal